TJ SVS Krkonoše Vrchlabí

Český pohár žactva - Vrchlabí Vejsplachy

Propozice Vrchlabí

Důležitá upozornění:
- parkovat pouze na vyhrazených místech
- nevjíždět autem do zákazu vjezdu ke garážím
- vstup na sníh pouze s lyžemi
- trenéři poučí své závodníky a rodiče, aby se na sníh nechodilo, nepřebíhali se tratě a nešpinil se sníh
- mazání v prostoru mezi fotbalovými stadiony
- trenéři na trať pouze s čistou obuví
- zákaz vstupu na plochu na kopci, stát pouze podél oplůtků
- udržovat pořádek

Děkujeme KRVR a SPVR