TJ SVS Krkonoše Vrchlabí

Žákovský biatlon ve Vrchlabí při Krkonoše Vrchlabí

Vážení příznivci vrchlabského lyžování,

na základě přání nejen Vás rodičů, ale též sportujících dětí – lyžařů běžců – oznamujeme, že TJ SVS Krkonoše Vrchlabí požádala o registraci oddílu biatlonu „KB Krkonoše Vrchlabí“. Tímto krkokem tak chceme nabídnout našim lyžařům v žákovském věku další alternativu pohybové a závodní činnosti v běhu na lyžích. Po jednání v TJ jsme se rozhodli otevřít tento oddíl pro kategorie ml. a st. žactva ( roč. nar. 2000 – 2004 ). Zároveň bude členství v oddíle podmíněno členstvím v oddíle běžeckého lyžování, abychom dostáli kvalitní přípravě v běžeckých lyžařských dovednostech. Oba oddíly tak budou pracovat v součinosti. O přípravu střeleckou se budou starat kvalifikovaní trenéři p. Tomáš Holubec a p. Lubor Holubec, kteří mají s tímto sportem dlouholeté zkušenosti. Podmínky členství budou vyvěšeny na stránkách www.krkonose-vrchlabi.cz v následujících dnech. První schůzka nových členů – dětí a rodičů s vedením oddílu a trenéry se bude konat ve čtvrtek 26.6.2014 na zahradě DDM Pelíšek od 16,00 hod.